POLYFUNKČNÍ DŮM „LESANKA“

Zlín – Lesní čtvrť, ulice Příkrá

2016

Objekt polyfunkčního domu je vybudován ve Zlíně – Lesní čtvrti. Lokalita je součástí obytného souboru Lesní čtvrť tvořeného převážně původními baťovskými domky a dvojdomky.
Z hlediska situování ve městě se jedná o okrajovou polohu centra města (východní okraj) u konečné stanice MHD č. 3, 11 a 13 poblíž areálu Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť.
Jedná se o pozemek na severním svahu, na němž bylo dříve situováno nevyužívané kulturní zařízení „Lesanka“, které bylo zbouráno.
Podlažnost okolních domů je s ohledem na svažitý terén vesměs třípodlažní, PFD je navržen rovněž jako třípodlažní dům s ustupujícím čtvrtým podlažím a jedním podzemím.
Náplní polyfunkčního domu je občanská vybavenost – zubní pracoviště, právní kancelář, fitness centrum, denní kavárna, místnost DSZO.
Součástí domu jsou parkovací a garážovací prostory v přízemí a v podzemí, které je s ohledem na terén přístupno autovýtahem.

Nezávazná poptávka Veškeré služby