DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ

Kroměříž, ulice Tovačovská

2014

Komplex Domu kultury v Kroměříži je vybudován v těsné blízkosti městského centra, podél ulice Tovačovského. Svým charakterem se jedná o rozsáhlý, členitý, solitérní objekt.
Původní DK byl postaven svépomocí v šedesátých letech na místě za války zničené židovské synagogy. Po ničivých povodních v r. 1997 bylo přistoupeno k jeho postupné rekonstrukci a dostavbám.
Po statickém zajištění objektu byla vybudována v první etapě zadní dostavba, v níž je umístěn baletní sálek, zkušebny a technické a skladové zázemí jeviště.
Na tuto etapu navázala novostavba třípodlažních hromadných parkovacích garáží a sportovně rehabilitačního centra.
Další výraznou dostavbou byla jižní přístavba dotvářející hmotově hlavní průčelí objektu.
V této části je umístěn hudební sál, zkušebny, kanceláře vedení DK a restaurace s kuchyní.
Ve vnitřních prostorách DK byly postupně zrekonstruovány prostory společenského sálu a jeho zázemí, prostory sociálních zařízení, šaten, vybudován bowling, další sklady apod.
Nově byla opravena střecha celého objektu a zatepleny a upraveny původní fasády.
Poslední etapou, která zatím nebyla provedena, je rekonstrukce prostoru divadelního sálu a technická renovace divadelní a jevištní techniky.

Nezávazná poptávka Veškeré služby