skica a návrh

Od skici ...... k návrhu ......

Společně s investory – obcemi, městy, rozličnými institucemi
a jednotlivci – se podílíme na ztvárnění jejich představ a stavebních záměrů.
Nápady přenášíme do skic na papír, do počítačů, vytváříme vizualizace budoucích staveb a tak společně měníme ulice, města, krajinu...

 

 

projekt a realizace

...... od návrhu k projektu a realizaci

Po zpracování návrhů staveb formou architektonických
studií provádíme vlastní projektování staveb až po vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Rovněž zajistíme dokumentaci pro realizaci staveb,
autorský a technický dozor ……
 

Veškeré služby Prohlédnout reference