Poskytované služby

Architektura a urbanismus

 • architektonické studie, navrhování staveb, drobná architektura
 • urbanistická činnost, studie území, regulační plány
 • návrhy a následné realizace interiérů
 • počítačové modelování staveb, vizualizace a jejich zákresy do fotografií
 • zhotovení urbanistických a architektonických modelů staveb
Nezávazná poptávka

Poskytované služby

Projektování staveb

 • zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • zpracování projektů staveb pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení
 • zpracování realizačních projektů staveb vč. rozpočtů a výkazů výměr
 • vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení staveb
Nezávazná poptávka

Poskytované služby

Ostatní služby

 • autorské dozory staveb
 • realizační inženýrská činnost, technický dozor investora
 • výpočty tepelných ztrát a zhotovení tepelných štítků budov
 • studie oslunění a zastínění staveb
 • inženýrsko – geologické průzkumy a posudky, zjištění stavu půdního radonu
 • akustické a světelně – technické studie a posouzení staveb
 • stavebně – historické průzkumy a posudky staveb
 • projekty sadových a zahradních úprav
Nezávazná poptávka