INTEGROVANÝ BYTOVÝ DŮM

Zlín - Kúty, Fügnerovo nábřeží

2004

Účelem stavby byla realizace Integrovaného domu s převažující funkcí bydlení v obytné zóně Zlín - Kúty na Fügnerově nábřeží v blízkosti soutoku Dřevnice s Janušticí.
Navrhovaný ID je čtyř- resp. šestipodlažní s kancelářskými prostory v 1.NP určenými pro ŘSD ČR, pracoviště Zlín a s bytovou částí ve 2. - 4. resp. 6.NP.
Objekt je doplněn parkovacími (garážovacími) plochami v podzemí a zahradními plochami v nezastavěné části pozemku.
Jižní část objektu orientovaná kolmo na nábřeží je čtyřpodlažní, severní část rovnoběžná s nábřežím je navržena jako šestipodlažní. Stavba tak vytváří přechod mezi vzrostlou lipovou alejí podél nábřeží Dřevnice a osmipodlažními bytovými panelovými domy. Alej vzrostlých stromů na Fügnerově nábřeží je plně zachována a není do ní nijak zasaženo.
Součástí architektonického řešení je zahradnicky upravená terasa nad podzemními garážemi s množstvím okrasných keřů a dřevin, s posezením pro obyvatele domu pod pergolou v JV části pozemku při vstupu do ohraničené (oplocené) části areálu domu.

Realizovaná stavba byla oceněna titulem " Stavba roku 2004 " v kategorii Domy pro bydlení v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

Nezávazná poptávka Veškeré služby