BYTOVÉ DOMY VIZOVICE

Vizovice, ulice Tyršova

2006

Dva bytové domy 2x 12 b.j. jsou situovány po levé straně Tyršovy ulice vedoucí směrem z Vizovic a tvořící konec zastavěné části Vizovic. Bytové domy jsou třípodlažní s obytným podkrovím. Objekty jsou navrženy jako nepodsklepené s využitím části 1. NP situovaného v terénním zářezu pro technické zázemí domu. Objemově i tvarově respektují okolní zástavbu, která je složena jak z rodinných, tak i z bytových domů.

Architektonické řešení vychází z lokality výstavby na okraji města Vizovice v návaznosti na typickou valašskou krajinu. Objekty jsou hmotově řešeny tak, aby celkový objem byl rozčleněn na menší hmoty se zastřešením sedlovou a pultovými střechami. V hojné míře je uplatněno na fasádě dřevo jako výplň okenních a dveřních otvorů a jako obklad ve střešním podlaží.

Realizovaná stavba získala " Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2006 Zlínského kraje " v kategorii „ Domy pro bydlení “.

Nezávazná poptávka Veškeré služby