SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Valašské Meziříčí, ul. Vsetínská

2006

Účelem stavby bylo zajištění potřebné učebnové plochy pro střední průmyslovou školu elektrotechnickou a odborné učiliště (obor zahradník) v rámci Speciální školy pro sluchově postižené a rovněž rozšíření nutné ubytovací kapacity. Stavba je umístěna v areálu Speciální školy pro sluchově postižené ve Valašském meziříčí, Vsetínská č. 454.
Navržené řešení stavby vychází z dříve určené koncepce dostavby areálu školy. Nový objekt učeben a internátu má dva dilatační celky - čtyřpodlažní a jednopodlažní, oba s podzemím. Objekt má půdorysný tvar L a prostorově i výškově navazuje na stávající tělocvičnu a spojovací chodbu.

Nezávazná poptávka Veškeré služby