POLYFUNKČNÍ DŮM KROMĚŘÍŽ

Kroměříž, náměstí Míru

2008

Objekt polyfunkčního domu je vybudován v těsné blízkosti městského centra Kroměříže, v prostoru náměstí Míru. Svým charakterem dotváří městský blok v severní části náměstí. Vyplňuje stavební proluku v celé její šíři, půdorysně v úrovni obloukem vymezené stavební čáře tvořené městskou komunikací a chodníkem.
Objekt polyfunkčního domu je navržen jako čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt s ustupujícím pátým podlažím vyplňující stavební proluku v severní části nám. Míru.
Převládající funkcí jsou lékařské a rehabilitační služby doplněné částečně administrativními či firemními plochami ve druhém až čtvrtém podlaží, drobné prodejní aktivity na úrovni parteru a především bydlení v horních podlažích PFD.

Nezávazná poptávka Veškeré služby