Poznejte naší společnost

Společnost FORMICA s.r.o. se sídlem ve Zlíně - Slovenská 2685, byla založena koncem roku 1992 jako firma zaměřená na navrhování staveb tj. na architektonicko – urbanistickou tvorbu, projektování staveb a navazující inženýrskou činnost ve stavebnictví.

Poptejte naše služby Veškeré služby

Cíle, vize, záměr

Kdo jsme a co děláme?

Společnost FORMICA s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Slovenská 2685, byla založena koncem roku 1992 jako firma zaměřená na navrhování a projektování staveb tj. na architektonicko – urbanistickou tvorbu, projektování staveb zejména bytového a občanského charakteru a navazující inženýrskou činnost ve stavebnictví.

Zakládajícími členy firmy byli architekti Josef Melichárek a Pavel Hanulík spolu se stavebním inženýrem Petrem Hrnčiříkem.

Cílem firmy od jejího založení bylo a je poskytovat zákazníkovi kompletní projekčně – inženýrské služby, od prvotního investičního záměru vyjádřeného architektonickou studií, přes veškerou přípravnou a projektovou dokumentaci až po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, resp. zajištění realizace stavby včetně návrhu a provedení interiéru.

Veškeré služby Prohlédnout reference

Lidé za naší společností

Co a koho k tomu potřebujeme?

K úspěšnému zajištění této činnosti disponuje firma trvale vlastními zaměstnanci tj. autorizovanými architekty, urbanisty, stavebními inženýry a projektanty - specialisty prakticky všech potřebných stavebních profesí v oblasti projektování a navrhování staveb. Úzce specializované projektové práce firma zajišťuje formou subdodávek od příslušných odborníků.

Firma je solidně vybavena vlastním kopírovacím a kreslícím zařízením, které je pravidelně obměňováno. Výpočetní technika s grafickými stanicemi, umožňujícími digitální zpracování veškeré projektové dokumentace včetně prostorových modelů objektů i interiérů, které věrně zobrazují budoucí dílo, je běžným a nezbytným vybavením firmy.

Od r.1997 firma FORMICA s.r.o. působí ve vlastním rekonstruovaném a dostavěném objektu situovaném poblíž centra Zlína v příjemné vilové čtvrti na ulici Slovenské č.p.2685.