ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LESŮ ČR LUHAČOVICE

Luhačovice, ul. Družstevní č.p. 967

2018

Účelem objemové studie je vytvoření návrhu rekonstrukce a dostavby stávající budovy tak, aby byly prověřeny kapacitní možnosti budovy a splněny podmínky předaného stavebního programu tzn. aby byly zajištěny kancelářské prostory a provozní zázemí pro zaměstnance Lesní správy Luhačovice a detašovaného pracoviště Správy toků – OPM.

Studie rovněž prověřuje možnosti dopravního napojení a možný počet parkovacích a garážových stání.

Nezávazná poptávka Veškeré služby