ZOC – KLINIKA OČNÍ A ESTETICKÉ CHIRURGIE

Zlín – Lazy, ulice Slovenská

1996

Zlínské oční centrum – klinika oční a estetické chirurgie – doplnilo volný pozemek ve stávající zástavbě městské části Zlín – Lazy. Jeho hmotové členění navazuje na vilovou zástavbu ulice Slovenské.
Vytváří architektonicky bohatý celek, vycházející z principů funkcionalistické architektury s uplatněním soudobých stavebních materiálů (hliník, sklo, leštěná keramika). Objekt ve tvaru písmene "U" vytváří polouzavřený nástupní prostor, jasně vymezující orientaci návštěvníka a zároveň srovnává svažitý terén, který je v západní části ukončen opěrnou zdí, v části východní je využit pro parkování.
Budova je v celém půdorysu dvoupodlažní, bohatě členěná, přesto působí v celkovém výrazu sevřeným dojmem.
Za pozornost stojí i interiér stavby a výtvarná výzdoba.

Nezávazná poptávka Veškeré služby