REZIDENCE „ZÁLEŠNÁ“ – domy A, B, C

Zlín – Zálešná I, ulice 2. května

2020

Jedná se o soutěžní studii rezidenčního bytového komplexu „Rezidence ZÁLEŠNÁ“ umístěného na pozemcích bývalého Oškerova zahradnictví v místní části Zlín – Zálešná.

Architektonicky jsou bytové domy navrženy v jednoduchých kubických hmotách respektujících okolní zástavbu. S ohledem na situování komplexu do Městské památkové zóny Zlína jsou navrženy tradiční materiály jako režné cihelné zdivo či cihelné pásky v kombinaci s šedobílými omítkami.

Stavba „Rezidence ZÁLEŠNÁ“ je členěna do tří funkčních částí:

  • dva čtyřpodlažní, nepodsklepené domy C1 a C2 s částečně ustoupeným pátým podlažím domu C2 na severní straně území dopravně napojeného přímo z ulice 2. května
  • tři čtyřpodlažní domy A1, A2 a A3 ve východní části území dopravně přístupné sjízdným chodníkem
  • dva čtyřpodlažní domy B1 a B2 s částečně ustoupeným pátým podlažím na straně západní dopravně přístupné rozšířenou stávající komunikací vedoucí podél hřiště k areálu ZŠ

Všechny domy A a B jsou seskupeny po obvodu polozapuštěného podzemního podlaží, ve kterém jsou navrženy parkovací stání osobních vozidel a domovní a technická vybavenost.

Prostor nad podzemím mezi domy vytváří obytnou terasu a je pojednán jako odpočinková zahrada obyvatel jednotlivých domů.

Počet bytů v rezidenčním komplexu činí – 92 bytů a 198 obyvatel.

Počet parkovacích a garážových míst v komplexu – 142 míst.

Nezávazná poptávka Veškeré služby