REZIDENCE „ SADOVÁ “

Zlín – centrum, ul. Sadová

2018

Navržená stavba řeší rekonstrukcí a nástavbou čtyřpodlažní administrativní budovy (část A), asanaci dvorního traktu (část B) a na jejím místě pětipodlažní novostavbu s podzemím, a to vše v bývalém areálu firmy TELECOM a.s..
Rezidence se nachází přímo v centru krajského města Zlína podél ulice Sadové v blízkosti městského parku a kostela Sv. Filipa a Jakuba.
Funkční náplní „Rezidence Sadová“ jsou především bytové prostory v různé velikostní skladbě navržené do všech podlaží – vzniká tak ucelený bytový komplex s 55 byty (část A – 28 b.j., část B – 27 b.j.) v centru Zlína, čímž toto výrazně oživují.
Ve dvorním prostoru na úrovni přízemí a v podzemí jsou navrženy parkovací a garážovací prostory – 42 + 36 míst – propojené přímou, jednopruhovou rampou.
Architektura rekonstruované a nastavené budovy v ulici Sadové je charakterizována výrazným geometrickým členěním formou svislých a vodorovných pásů. Novostavba dvorní části je řešena s ohledem na prostorové možnosti okolí. Architektura této části domu je tak podřízena své hmotové kompozici – výrazné terasy ustupující části na východní straně, a naopak prostorné lodžie na straně západní – jsou určujícím a jasným architektonickým motivem.
Materiálově se na stavbě uplatní kombinace probarvených, jemně strukturovaných omítek a ušlechtilých obkladových materiálů např. travertin či velkoformátová keramika.

Nezávazná poptávka Veškeré služby