POLYFUNKČNÍ DŮM „ LUHAČOVICE “

Luhačovice, ulice Dr. Veselého

1999

Polyfunkční objekt tvořící rozsáhlou uliční frontu v atraktivní poloze centra lázeňského města Luhačovice sestává ze tří objektů novostaveb a z rekonstruovaného objektu hotelu LITOVEL.
PFD uzavírá svým hmotovým řešením městský blok centra Luhačovic na pěší zóně v ulici Dr. Veselého.
Od nárožní polohy výškově graduje do stabilizované uliční fronty.
Rozsahem, měřítkem a architekturou navazuje na okolní uliční zástavbu.

Nezávazná poptávka Veškeré služby