OBYTNÝ SOUBOR 2x 7 VIL

Zlín – Paseky, ulice Lipnicová

2019

Území výstavby se nachází na severním okraji města Zlína, v místní části Zlín – Paseky. Jedná se o západní část lokality BI 214, ve které již několik let probíhá výstavba rodinných domů, a to na jižním a západním svahu území vymezeném údolními komunikacemi Mezihoří a Pasecký žleb. Konkrétně se jedná o novostavbu 14 resp. 2x 7 vil – třípodlažních rodinných domů – každá s jedním nadzemním podlažím a dvěma podzemními podlažími navzájem propojenými společným venkovním schodištěm v prudce klesající části území od ulice Lipnicové směrem k Paseckému potoku. Každá vila má 3 samostatné bytové jednotky – obytný soubor je navržen s celkovým počtem 42 bytů různých velikostních kategorií od 1 + KK až 4 + KK.

Nezávazná poptávka Veškeré služby