BYTOVÉ DOMY „ VELEHRADSKÁ “

Kroměříž, ul. Velehradská, Purkyňova, Tyršova

2017

Návrh novostavby komplexu bytových domů seskupených v blocích A, B, C s celkovým počtem 137 bytů vč. obslužných komunikací, pěších komunikací (chodníky), parkovacích a garážových stání a přípojek inženýrských sítí.

Cílem stavby je vybudování nových bytových domů v blízkosti centra Kroměříže a vytvoření nových prostorů pro občanskou vybavenost a služby podél ulice Velehradské.

Nezávazná poptávka Veškeré služby