BYTOVÉ DOMY „ BŘEZNICKÁ “

Zlín, ul. Březnická

2007

Realizací tří bytových domů v centru Zlína v blízkosti výrazných baťovských stavebních dominant 30. let - Interhotelu Moskva a Velkého kina – vznikl nový privátní obytný komplex. Princip urbanistického řešení navrhovaného bytového komplexu vychází z tradic zlínského funkcionalismu 30. a 40. let 20.století, kdy byly jednotlivé objekty řazeny formou řádkové zástavby po přilehlých svazích městského centra.
Všechny navržené domy jsou šestipodlažní, poslední podlaží je řešeno jako ustupující. Celý bytový komplex má společné podzemí, které je určeno pro parkování osobních vozidel. Architektura jednotlivých domů respektuje funkční náplň – jedná se o jednoduché kubické hmoty s vnitřní chodbovou dispozicí, z níž jsou přístupny jednotlivé byty.

Realizovaný obytný komplex získal " Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2007 Zlínského kraje " v kategorii Domy pro bydlení.

Nezávazná poptávka Veškeré služby